Langs med banen

Letbanen arbejder på Kystvejstrækningen

Etableringen af Aarhus Letbane hænger nøje sammen med en række øvrige byudviklingsprojekter i Aarhus Kommune.

Et af de større projekter er udviklingen af de bynære havnearealer og opførelsen af et nyt multimediehus på havnen.

Det nye multimediehus skal efter planen åbne i slutningen af 2014, mens det øvrige anlægsarbejde i området forventes afsluttet ved udgangen af 2015.

Byggeriet af multimediehuset er netop overgået til en ny fase. Det indebærer blandt andet en række vejarbejder omkring Europaplads og langs Kystvejstrækningen samt frilægning af den sidste del af Aarhus Å.

Aarhus Letbane bygger også langs havnen

Aarhus Letbane får tre stop langs Kystvejstrækningen og bliver dermed en integreret del af den nye bydel på havnen.

De tre standsningssteder bliver placeret på:

  • Europaplads, hvor letbanen kører igennem det nye multimediehus
  • Skolebakken ved en ny og åben havneplads
  • Nørreport nær de mange nye uddannelses- og arbejdspladser, som etableres på De Bynære Havnearealer

Herudover skal der anlægges endnu et spor langs Kystvejstrækningen, så der er to spor langs havnen, når letbanen kommer i drift.

Vejarbejder vil genere trafikanter og naboer

Anlægsarbejderne på og ved havnen kræver store omlægninger på Kystvejstrækningen. Trafikanter og naboer kan derfor ikke undgå gener fra vejarbejdet i de kommende år.

For at minimere generne mest muligt koordinerer letbanen og de øvrige projekter deres byggeaktiviteter, så byggeperioderne bliver så korte og effektive som muligt. Aarhus Kommune har desuden en række krav til, hvordan vejarbejderne skal udføres for at minimere støjgenerne mest muligt.

Aarhus Letbane har derfor valgt at udbyde arbejderne langs havnen særskilt, så de forberedende arbejder med at støbe mastefødder, lægge skinner og forberede perroner kan finde sted samtidig med de øvrige byggeaktiviteter på havnen. Letbanen vil udføre anlægsarbejder på havnestrækningen fra forsommeren 2014 og frem til udgangen af 2015.

Anlægsarbejderne vil blandt andet medføre, at driften på Grenaabanen i en periode må indstilles – formodentlig i to til fem måneder fra foråret 2014 – og i den periode må passagererne transporteres via bus fra Østbanetorvet og til Aarhus H.

Links