Parker Rejs

Langs med banen

Nyt lokalplanforslag skal muliggøre Parker&Rejs-anlæg

Aarhus Kommune har igangsat arbejdet med en lokalplan for et erhvervsområde og vejanlæg nord for Djurslandmotorvejen i Lisbjerg.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til erhvervsformål i form af kontor og administration mv. for virksomheder i virksomhedsklasse 1-3. Planen skal ligeledes gøre det muligt at etablere et større vejanlæg i form af "Parallelvejen" til betjening af lokalplanområdet og en større del af den nye by i Lisbjerg, ligesom den også skal give mulighed for at etablere et Parkér og Rejs-anlæg ved letbanens standsningssted i den sydlige del af Lisbjerg.

Området ligger umiddelbart nord for Djurslandmotorvejen og strækker sig over cirka to km fra Lisbjerg Parkvej i vest til det kommende letbanetracé mod øst og med vejtilslutning til Randersvej i øst.

Lokalplanforslaget forventes at være i offentlig høring frem til midten af januar 2013, hvorefter indkomne bemærkninger behandles i kommunen, så lokalplanforslaget formentlig kan fremsættes til vedtagelse i byrådet i marts 2013.