Studietur Karlsruhe

Studietur

Politikerne på tysk inspirationstur

Den politiske følgegruppe for Letbanesamarbejdet besøgte i oktober 2012 Karlsruhe og tre omegnskommuner i forbindelse med en letbanestudietur.

Formålet med turen var dels at indsamle erfaringer med letbanenet, dels at sætte fokus på udbygningen af længere letbanestrækninger til betjening af større og mindre omegnsbyer. Oplevelserne skulle give deltagerne fælles referencer fra projekter, der minder om de kommende udbygningsetaper i Aarhusområdet.

Karlsruhe er Tysklands svar på Aarhus

Karlsruhe i Tyskland var oplagt som mål for den type studietur, fordi letbanenettet der er udbygget med et mere end 600 km stort regionalt letbanenet. Samtidig betjener det både lokale strækninger i Karlsruhe og regionale strækninger til flere omegnsbyer. Karlsruhe er også rent befolkningsmæssigt sammenlignelig med Aarhusområdet. Byen har i dag ca. 280.000 indbyggere og 600.000-700.000 indbyggere inkl. opland.

Studieturen bød blandt andet på besøg hos tre kommuner, det regionale trafikselskab KVV og besigtigelse af letbanestrækningerne i hver af de besøgte kommuner.

Vækst i passagerantal

Politikerne kunne tage hjem fra turen med visheden om, at letbaneudbygningen i Karlsruhe uden tvivl har øget antallet af passagerer i den kollektive trafik ( se tabel nedenfor).

Linjen til byen Bretten, som blev konverteret til letbane i 1992, har oplevet den største stigning. Det skyldes blandt andet, at rejsetiden er blevet ændret fra 60 minutter til 35 minutter, at linjen blev forbundet direkte med Karlsruhe midtby uden skift, og at der blev etableret seks nye, bynære stop i Bretten uden at gå på kompromis med rejsetiden (på grund af den hurtigere acceleration med letbanetog i forhold til regionaltog).

Vejforholdene for Bretten-korridoren har ligeledes gjort brugen af kollektiv trafik meget gunstig sammenlignet med andre korridorer, hvor der er etableret parallelle motorveje. I Bretten-korridoren er der ingen motorvej, og hovedvejens forløb er mere snørklet end de øvrige hovedveje i området.

Tabel Passagertal Karlsruhe 

Udvikling i antal daglige passagerer på udvalgte strækninger i Karlsruheområdet før og efter implementering af letbanelinjer (Kilde: KVV)

Vækst i området langs strækningen

De besøgte kommuner i Karlsruheområdet tilkendegav også, at letbaneudbygningerne generelt har betydet øget vækst langs letbanestrækningerne – for eksempel i form af øget tilflytning.

Derudover er grundpriserne steget. Projekter til byudvikling, byfortætning og byforskønnelse er blevet sat i gang, og flere borgere bruger letbanen som en del af den daglige transport til forskellige gøremål. Derfor er der i dag flere afgange på linjen end oprindeligt.

De mange indtryk fra turen skal nu bruges i arbejdet med at udbygge letbanen i Aarhusområdet – i første omgang til Hinnerup og Brabrand.