Tranbjerg Station

Langs med banen

Letbanens standsningssteder under lup

Letbanesekretariatet igangsatte i foråret 2012 et arbejde med fokus på etablering af gode forhold for passagererne ved letbanens standsningssteder.

Formålet var at gøre det attraktivt for alle at benytte letbanen som en del af en kombinationsrejse. Arbejdet har blandt andet medført en række generelle principper for, hvad det gode standsningssted er både i forhold til nuværende og fremtidige standsningssteder.

Her indgår blandt andet faktorer som adgangsveje, parkeringsmuligheder, omstigningsforhold, æstetik, tryghed og sikkerhed. En del af arbejdet har været at vurdere forholdene på og omkring de eksisterende stationer på Grenaabanen og Odderbanen i forhold til de føromtalte parametre. Også mulighederne for byfortætning omkring stationerne vurderes for at understøtte stationsnærhedsprincippet og kundepotentialet med den kommende letbane.

Vurderingen af stationerne, som forventes at blive forelagt Letbanesamarbejdets styregruppe, skal medvirke til at afdække, hvor og i hvilket omfang der er behov for forbedringer langs med letbanen.