Olof Palmes Allé Efter

Tilladelser

Letbanen får VVM-tilladelse

Aarhus Kommune har meddelt VVM-tilladelse til at anlægge den første letbane i Aarhusområdet.

Aarhus Letbane forbinder de to eksisterende lokalbaner, Odderbanen og Grenaabanen, med et nyt letbanespor fra Aarhus H via Randersvej til Lisbjerg og Lystrup.

VVM-tilladelsen følger op på ”Kommuneplantillæg 1 Letbane i Aarhusområdet – etape 1” og ”VVM-redegørelse og miljørapport for Letbane i Aarhusområdet”.

> Læs mere på Aarhus Kommunes hjemmeside