Egaadalen

Anlæg

Brobyggeriet er i gang

Der graves og støbes i banegraven og i det nordlige Aarhus, hvor Aarhus Letbane netop nu er i færd med at bygge broer til Letbanen.

I banegraven er adgangsvejen etableret og byggepladsen indrettet, så det forberedende anlægsarbejde til en bro over sporgruppe 400 kan gå i gang.

I det nordlige Aarhus er piloteringen til bropiller afsluttet, og de første bropiller er rejst til den knap 500 meter lange kombinerede letbane- og cykelbro, der skal krydse Søftenvejen, Egådalen og Djurslandmotorvejen.

Nedenfor er samlet en række billeder fra anlægsarbejdet.

Du kan også læse mere om det forberedende anlægsarbejde til:

 

Bro i Banegraven

Letbanens adgangsvej til den kommende byggeplads i banegraven set fra Ringgadebroen i Aarhus. August 2013

Letbanens adgangsvej til den kommende byggeplads i banegraven set fra Ringgadebroen i Aarhus. August 2013

De første forberedelser til adgangsvejen til Letbanens byggeplads i banegraven set fra P. Hjort-Lorenzens Vej. August 2013

De første forberedelser til adgangsvejen til Letbanens byggeplads i banegraven set fra P. Hjort-Lorenzens Vej. August 2013

Adgangsvejen til Letbanens byggeplads i banegraven set fra P. Hjort-Lorenzens Vej. August 2013

Adgangsvejen til Letbanens byggeplads i banegraven set fra P. Hjort-Lorenzens Vej. August 2013

Adgangsvejen til Letbanens byggeplads i banegraven set efter Ringgadebroen. August 2013

Adgangsvejen til Letbanens byggeplads i banegraven set efter Ringgadebroen. August 2013

Lystæppet over banegraven i Aarhus, som skal tages ned i området, hvor Letbanens værksted og depot kommer til at ligge. August 2013

Lystæppet over banegraven i Aarhus, som skal tages ned i området, hvor Letbanens værksted og depot kommer til at ligge. August 2013

 

Bro over Søftenvej, Egådalen og Djurslandmotorvejen

Der støbes bropiller til broen over Egådalen. Juli 2013

Den første bropille fra sydsiden bliver etableret lige op ad Søftenvej. Cyklister mellem Skejby og Aarhus må derfor slå et sving, så længe anlægsarbejdet står på. Juli 2013

Den første bropille fra sydsiden bliver etableret lige op ad Søftenvej. Cyklister mellem Skejby og Aarhus må derfor slå et sving, så længe anlægsarbejdet står på. Juli 2013

Den første bropille fra sydsiden bliver etableret lige op ad Søftenvej. Cyklister mellem Skejby og Aarhus må derfor slå et sving, så længe anlægsarbejdet står på. Juli 2013

Egådalen mellem Søftenvej og Djurslandmotorvejen er forvandlet, siden Letbanen begyndte på at bygge bro over området. August 2013

Egådalen mellem Søftenvej og Djurslandmotorvejen er forvandlet, siden Letbanen begyndte på at bygge bro over området. August 2013

Den første bropille - som transportministeren, borgmesteren, regionsrådsformanden og rådmanden for Teknik og Miljø satte håndaftryk til ved Kick Off på Letbanen i juni - er på plads. August 2013

Den første bropille - som transportministeren, borgmesteren, regionsrådsformanden og rådmanden for Teknik og Miljø satte håndaftryk til ved Kick Off på Letbanen i juni - er på plads. August 2013

Til gavn for dyr og fauna bliver Egåen omlagt i forbindelse med etableringen af letbanebroen over Egådalen. August 2013

Til gavn for dyr og fauna bliver Egåen omlagt i forbindelse med etableringen af letbanebroen over Egådalen. August 2013

Letbanebroen går over Djurslandmotorvejen, hvor der støbes en bropille imellem motorvejens to spor. August 2013

Letbanebroen går over Djurslandmotorvejen, hvor der støbes en bropille imellem motorvejens to spor. August 2013

En midlertidig gangbro forbinder byggepladsen ved Egådalen til nordsiden af Djurslandmotorvejen, så mandskab og mindre materialer nemt kan flyttes frem og tilbage. August 2013

En midlertidig gangbro forbinder byggepladsen ved Egådalen til nordsiden af Djurslandmotorvejen, så mandskab og mindre materialer nemt kan flyttes frem og tilbage. August 2013