Hornslet 1229

Langs med banen

Syddjurs kommer tættere på arbejdspladser og kultur

Letbanen indgår som et særligt tema i Syddjurs Kommunes arbejde med Kommuneplan 2013. I et temahæfte beskrives udviklingsmulighederne i fire byer i det såkaldte grønne bånd, der løber fra Hornslet – Mørke – Ryomgård – Kolind.

Letbanebyerne, som de fire byer bliver kaldt, har det til fælles, at de er gamle stationsbyer, som Letbanen kommer til at betjene.

Letbanebyer I Syddjurs

 

Letbanen vil forbinde de fire letbanebyer med det østjyske vækstcenter og dens mange arbejdspladser og kulturtilbud, hvilket gør byerne mere attraktive blandt andet for udflyttere fra Aarhus. På den baggrund har Syddjurs Byråd udpeget letbanebyerne som udviklingsområder og primære bosætningsområder i Syddjurs Kommune.

Kommuneplan 2013 for Syddjurs Kommune har netop været i offentlig høring og forventes at blive vedtaget i Syddjurs Byråd senere i år.