Grenaahavn

Udbygning

Ekstra letbaner til Lisbjerg- skolen og Grenaa Havn

Kommunalpolitikerne i Aarhus og Norddjurs Byråd drøfter i denne tid mulighederne for at udbygge Letbanen med ekstra spor til Lisbjergskolen i det nordlige Aarhus og Grenaa Havn i Norddjurs.

Letbane til Lisbjergskolen

Aarhus Byråd beslutter onsdag 6. november 2013, om kommunen ønsker at udbygge Letbanen med et ekstra spor til Lisbjergskolen og dermed give en tillægsbevilling på 30 millioner kroner til kapitalindskud i Aarhus Letbane I/S.
Letbanesporet skal efter planen anlægges i den nye Lisbjerg Bygade, som byrådet også skal give en anlægsbevilling til på byrådsmødet.

Læs hele byrådsindstillingen

Letbane til Grenaa Havn

I Norddjurs Kommune kommer passagererne fra 2017 til at køre med Letbanen i stedet for Grenaabanen mellem Grenaa st. og Aarhus.
Letbaneloven åbner også mulighed for, at Norddjurs Kommune med et tilkøb kan forlænge Letbanen med 2,3 kilometer ved at omlægge det eksisterende havnespor mellem Grenaa st. til Kattegatvej på Grenaa Havn.

Norddjurs Kommune har udarbejdet en anmeldelse af letbaneprojektets påvirkninger på miljøet, som har været i høring hos naboerne til det eksisterende jernbanespor. Høringssvarene indgår i en indstilling til kommunalbestyrelsen, som i december skal tage stilling til, om en omlægning af det eksisterende havnespor til letbanespor er så omfattende, at det kræver en mere detaljeret undersøgelse af Letbanens påvirkninger af miljøet på strækningen – en såkaldet VVM-undersøgelse.

Læs mere om udvidelsen af Letbanen til Grenaa Havn