ELENA logo

EU-støtte

Letbanen får EU-støtte til fremme af grønne løsninger

EU's miljøprogram ELENA støtter Aarhus Letbane med 14,2 millioner kroner over tre år.

Forvandlingen af en eksisterende jernbane til en eldreven letbane, hvor der også skal kunne køre godstog er ingen nem opgave – til gengæld vil erfaringerne fra projektet kunne bruges i resten af Europa, hvor dieseldrevne jernbaner ønskes erstattet med mere miljøvenlige transportmidler.

Sådan lyder baggrunden for, at EU's miljøprogram ELENA (European Local Energy Assistance) har bevilliget 14,2 millioner kroner (1,9 millioner Euro) til Aarhus Letbane I/S.

Direktør for Aarhus Letbane, Claus Rehfeld Moshøj, er begejstret for tilsagnet om ELENA-støtten.

- Jeg må tilstå, at vi har svært ved at få armene ned. ELENA er meget grundige i deres behandling og udvælgelse af projekter, og vi har arbejdet med vores ansøgning i mere end et år. Så vi er rigtig glade for, at vores anstrengelser bærer frugt, siger han.

Projekt for bæredygtige løsninger

En betydelig del af letbaneprojektet i Aarhusområdet er at finde bæredygtige løsninger på, hvordan Aarhus Letbane bliver integreret i ét samlet letbanesystem bestående af de nuværende jernbaner til Grenaa og Odder og den nye letbanelinje igennem Aarhus.

Forvandlingen fra jernbane til letbanedrift stiller blandt andet krav til, at signalsystemer og energiforsyningen på strækningerne kan ’tale sammen’.

Herudover er det en del af letbaneprojektet, at det fortsat skal være muligt at køre gods til Grenaa Havn.

Støtten fra ELENA gives til et bæredygtighedsprojekt under Aarhus Letbane og forløber i to spor:

  1. Forberedelse af den tekniske integration af jernbane-letbane, herunder elektrificering og godstransport
  2. Studier og integration af innovative løsninger for energieffektivitet og strømforsyning

Midler til medarbejdere

Tilsagnet om ELENA-støtte betyder, at Aarhus Letbane har mulighed for at ansætte projektmedarbejdere eller indgå aftale med rådgivere til at arbejde specifikt med at fremme yderligere bæredygtige løsninger.

Aarhus Letbane vil i løbet af den kommende tid udarbejde en konkret projektplan for ELENA-projektet og forløbet i årene 2013-1016.

ELENA-ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles, Central Denmark, der arbejder for aktører i Midtjylland i relation til EUsystemet.

Central Denmark arbejder for aktører i Midtjylland i relation til EU systemet.

Links