Ledningsarbejder Randersvej

Vejarbejde

Forsyningsselskaber flytter ledninger for Letbanen

Arbejdet med at etablere Danmarks første letbane i Aarhus går snart i gang. Det skal skabe et effektivt kollektivt trafiknet, der sikrer gode og direkte forbindelser til de største rejsemål i Aarhusområdet.

Letbanen skal stå klar inden 2017, hvor Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad, men inden byggeriet kan gå i gang, skal vejen graves op flere gange.

Aarhus Vand, AffaldVarme Aarhus og en række kabelejere er netop gået i gang med at flytte de underjordiske forsyningsledninger og –kabler på letbanens linjeføring. Det er for eksempel rør og ledninger, som forsyner aarhusianerne med varme, vand og bredbånd samt rør, der fører regn- og spildevand væk, så vi undgår oversvømmelser ved store regnskyl.

I 2014 begynder Aarhus Letbane det forberedende anlægsarbejde i eksisterende vejbaner, og inden da skal forsyningsselskaberne have flyttet forsyningsledningerne. På Randersvej er langt størstedelen af forsyningsledningerne allerede flyttet i forbindelse med, at vejen blev udvidet med busbaner. Enkelte steder ligger der dog forsat ledninger for tæt på letbanens spor, og de skalnu også flyttes. Se tidsplanen for de enkelte områder på kortene.

Krav til vejarbejderne

Aarhus Kommune stiller en række krav og betingelser til forsyningsselskaberne i forbindelse med flytningen af ledningerne. Hovedbudskabet er, at trafikken i Aarhus skal generes mindst muligt af vejarbejderne.

FAKTA

Ifølge Banedanmarks banenorm skal forsyningsledningerne placeres mindst 1,60 meter under letbanens spor for ikke at genere eller blive generet af letbanen. Det er mere end i dag, hvor ledningerne er placeret efter, at der kun kører biler og cykler på vejene.

Der vil være opdateret trafikinformation på www.trafikken.dk/østjylland

 

Ledningsarbejder Kystvejen-Nordre RinggadeLedningsarbejder I Skejby Efteraaret 2013