Udbygningsetaper

Etape 2

Hinnerup- og Brabrandetaper under lup

Letbanesekretariatet er i fuld gang med at forberede gennemførelsen af fase 2-undersøgelser for mulige letbaneetaper til Hinnerup og Brabrand.

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med Favrskov Kommune, Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Forberedelserne omfatter en nærmere fastlæggelse af det forslag, der skal fremlægges i offentlighedsfasen. Det handler blandt andet om, hvordan bil- og bustrafik skal håndteres, om adgangsforhold til standsningssteder og om at fastlægge rammerne for et P&R-anlæg ved E45 på Hinnerupetapen.

Derudover skal Aarhus Kommune tage stilling til, om man vil etablere en afgrening til det nye byudviklingsområde på Aarhus Ø sammen med Brabrandetapen.

Forberedelsen kommer, efter at både Favrskov Kommune og Aarhus Kommune har afsat midler i budgettet til VVM-arbejdet. Det forventes dog, at både staten og Region Midtjylland bidrager til både VVM-undersøgelsen og de efterfølgende anlæg.