Testslide 1

Interessenter

Godkendelse af årsrapport

Aarhus Letbane I/S indkalder til ekstraordinært interessentskabsmøde.

Mødet finder sted fredag 28. april 2013 klokken 13.00-14.00 hos Aarhus Letbane. På dagsordenen er godkendelse af årsrapport 2012.

> Officiel indkaldelse til ekstraordinært interessentskabsmøde i Aarhus Letbane (PDF)
> Årsrapport 2012 for Aarhus Letbane I/S (PDF)
> Protokol af ordinært interessentskabsmøde 19. april 2013 (PDF)