Klagenaevn For Udbud

Klage

Klagenævn afviser 10 ud af 11 klagepunkter

En klage over prækvalifikationen af Aarhus Letbanes transportsystem får ingen betydning for hverken udbud eller tidsplan for letbanen.

Klagen omhandler 11 punkter, hvor af Klagenævn for Udbud ikke har godtaget ni punkter, Klagenævnet afviser ét punkt og tager ét punkt til følge. Det fremgår af en netop offentliggjort kendelse fra klagenævnet.

Klagesagen er indledt af Bombardier Transportation Denmark A/S og Balfour Beatty Rail Danmark A/S efter at deres konsortium ikke kunne prækvalificeres til at deltage i udbuddet af Aarhus Letbanes transportsystem i december 2012. Begrundelsen for ikke at kunne prækvalificere konsortiet var et juridisk forbehold fra de respektive moderselskaber til at yde økonomisk og teknisk støtte til Bombardier Transportation Denmark A/S og Balfour Beatty Rail Danmark A/S.

Direktør for Aarhus Letbane I/S, Claus Rehfeld Moshøj, tager klagenævnets kendelse til efterretning:

- Jeg er naturligvis tilfreds med, at kendelsen siger, at Aarhus Letbane I/S har overholdt forsyningsdirektivets principper for ligebehandling og gennemsigtighed i alle forhold på nær et enkelt punkt, som konkluderer, at Aarhus letbane ikke kan gøre brug af optioner, som ikke er en naturlig del af udbuddet. Ligebehandling og gennemsigtighed er vigtigt for os i vores arbejde, og derfor tager vi også klagenævnets kendelse omkring det nævnte forhold alvorligt.

Letbanens direktør ærgrer sig dog over, at anlægsselskabet har været nødt til at afvise Bombardier Transportation Denmark A/S og Balfour Beatty Rail Denmark A/S på et juridisk forbehold.

- Men jeg vil godt understrege, at vi har prækvalificeret fire meget stærke konsortier til at byde på transportsystemet, og jeg er helt sikker på, at vi nok skal få en god og solid letbane til Aarhusområdet, siger Claus Rehfeld Moshøj.

Første tilbud på transportsystemet modtages i august, og klagesagen får ingen indvirkning på tidsplanen for Aarhus Letbane.

> Læs kendelsen på Klagenævnets hjemmeside