Forslag til letbaneværksted I Banegraven

Høring

Kontrolcenter og letbaneværksted ved Ringgadebroen

Aarhus Letbane skal efter planen have værksted og kontrolcenter i banegraven ved Ringgadebroen. Det kræver dog en ændring af kommuneplanen.

Aarhus Kommune, Planlægning og Byggeri opfordrer nu aarhusianerne til at komme med idéer og forslag til ændring af kommuneplanens rammer for området i banegraven vest for Ringgadebroen.

Ideer og forslag sendes senest 18. december 2013 til: Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C -  planlaegningogbyggeri@aarhus.dk