Grenaahavn

Langs med banen

Skal letbanen gå til Grenaa Havn?

Skal det være muligt at fortsætte med letbanen fra Grenaa Station til Kattegatcenteret på Grenaa Havn?

Spørgsmålet har været særligt aktuelt i den seneste tid, hvor en forlængelse af letbanens etape 1 er ved at blive undersøgt.

Den påtænkte linjeføring langs det eksisterende havnespor fra Grenaa Station til Hotel Crone og videre på østsiden af Kattegatvej (fra Nordhavnsvej til Ringvejen) vil give mulighed for tre standsningssteder: Ved Skolebakken (Østre Skole), ved Villavej (Hotel Crone) og ved Kattegatcenteret.

Selvom skinnerne allerede ligger der, er det nødvendigt at udskifte mange af dem på grund af rust. Svellerne er mere end 40 år gamle, og derfor skal mange af dem også skiftes.

Hvis Norddjurs Kommune beslutter at gå videre med udbygningen til Grenaa Havn, kan projektet stadig nå at indgå i udbudsprocessen for letbanens etape 1, så en pris for udbygningen kan blive belyst.