Trustrup Station

Udbygning

Letbanen øger hastigheden

Allerede inden første etape af letbanen er færdigbygget, begynder banen at knopskyde ind i anden etape.

Aarhus Byråd har nemlig besluttet at lade letbanesporet fra Aarhus H dele sig i to grene ved Randersvej nær Lisbjerg, hvor det ene spor som planlagt vil føre til Lystrup, mens den nye forgrening drejer fra mod den nye by ved Lisbjerg.

I den nye by bliver der etableret et standsningssted ved Lisbjergskolen, som bliver det foreløbige punktum for det 600 meter lange, nye letbanespor. Det er planlagt, at sporet senere skal udbygges mod vest til Hinnerup, når anden etape af letbane-etableringen går i gang.

– Det, vi gør i Lisbjerg, er et godt eksempel på, hvordan man skal udvikle en by: Først skal man planlægge infrastrukturen – og så skal byen vokse. Når udviklingen sker i den omvendte rækkefølge, bliver bygninger en begrænsning for, hvad der kan anlægges. Det er et stort byudviklingsprojekt, vi har i Lisbjerg, og i den moderne by hører der naturligvis en letbane til, forklarer Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Gode forbindelser sælger

Rådmanden forklarer, at letbanen skal vænne Lisbjergs nye indbyggere til at vælge offentlig transport allerede fra dag et. Med standsningsstedet ved Lisbjergskolen kan der køre op til fire afgange i timen fra den nye by til det centrale Aarhus. Sporet, som koster 30 millioner kroner at etablere, finansieres af Aarhus Kommune.

– Jeg forventer, at det får rigtig positiv indvirkning på grundsalget i Lisbjerg, at der kommer en letbane forbi. Og jeg er overbevist om, at linjeføringen er med til at skabe en større interesse for arealudvikling i Lisbjerg blandt investorerne, forudser Bünyamin Simsek.

Letbanen tiltrækker kunder

Den politiske interesse for den østjyske letbane har også vist sig på Christiansborg, hvor forligspartierne bag aftalen om bedre og billigere kollektiv trafik har besluttet at fremme letbanens vej til Djursland ved at finansiere en opgradering af banen mellem Grenaa og Aarhus. Opgraderingen betyder, at passagererne vil kunne køre fra Ryomgaard til Grenaa fem-seks minutter hurtigere end i dag, fordi letbanen kan øge farten fra 75 km/t til 100 km/t.

– Elektrificeringen og opgraderingen åbner samtidig op for, at vi i Norddjurs Kommune kan beslutte at forlænge letbanen til Grenaa Havn. Havnen rummer blandt andet kommunens største koncentration af arbejdspladser, færgeforbindelse til Varberg og Anholt og ikke mindst Kattegatcenteret, som er en af områdets største turistattraktioner. En direkte forbindelse fra Aarhus og de andre stationer, som letbanen passerer, vil formentlig forbedre kundegrundlaget. Derfor er forlængelsen en plan, vi arbejder med, forklarer borgmester i Norddjurs, Jan Petersen (S).

Økonomi er afgørende

Mellem den endelige beslutning om et letbanespor til Grenaa Havn og det politiske arbejde ligger en VVM-undersøgelse, som blandt andet skal kortlægge miljøeffekterne ved at omlægge det eksisterende jernbanespor til en letbane gennem byen. Undersøgelsen bliver først sat i gang, når kommunalbestyrelsen giver grønt lys til at fremme anlægget. Det sker ikke, før de økonomiske konsekvenser ved beslutningen er endelig på plads.

– Men så snart tallene foreligger, bliver kommunalbestyrelsen præsenteret for en samlet sag. Det afgørende i den nuværende fase er, hvorvidt det er økonomisk realistisk at forlænge letbanesporet til havnen, konstaterer Jan Petersen.

Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø, Aarhus KommuneJan Petersen, borgmester i Norddjurs Kommune