Forberedende anlæg i banegraven

Anlæg

Letbanen bygger bro i banegraven

Aarhus Letbane begynder i denne uge at ramme pæle til en ny letbanebro i banegraven.

Letbanebroen løber vest for Ringgadebroen, hvor Letbanens fremtidige centralværksted og depot bliver placeret. Broen vil lede Letbanen over en række jernbane opstillingsspor i banegraven.

Det forberedende anlægsarbejde kan allerede nu følges fra Ringgadebroen og fra enden af P. Hjort Lorenzensvej, hvorfra entreprenøren har adgangsvej til byggepladsen.

Rammer pæle til letbanebro fra mandag

Fra mandag 30. september 2013 begynder entreprenøren at ramme pæle til broen. Da jordbundsforholdene i banegraven ikke er egnede til direkte fundering, skal der rammes jernbetonpæle til fundamenterne for brosøjler og broramper.

Ramningen kommer til at ske i dagtimerne og i perioder frem til sommeren 2014.

Ramningen er underlagt krav om maksimal støjforurening fra Aarhus Kommune. Kravene betyder, at støjende anlægsarbejde kun må finde sted på hverdage mellem klokken 7 og 18. Dog må der først rammes pæle fra klokken 8 til 18 på hverdage.

Letbanen arbejder i banegraven til 2017

Det aktuelle anlægsarbejde i banegraven omfatter udover broen; flytning af jord og spor i området samt anlæg af arbejdsvej og byggeplads for entreprenøren.

Aarhus Letbane I/S har indgået kontrakt med konsortiet Aarsleff-Danjord, som skal udføre det forberedende anlægsarbejde i perioden frem til vinteren 2015. Herefter vil Aarhus Letbane I/S etablere transportsystemet bestående af spor, perroner, signalanlæg og kørestrømsmaster. Alt sammen så letbanen kan være i drift til 2017.

Aarhus Letbane vil senere sætte yderligere anlægsarbejder i gang i banegraven, hvor der samlet set skal forberedes til Letbanen på strækningen fra Odderbanen ved Åhavevej til Aarhus H.