Samspil 2025

Udbygning

På sporet af et endnu stærkere Østjylland

Det skal være let at komme fra A til B, når du rejser i, til og fra et Østjylland i vækst. Det er kort fortalt motivet bag Samspil 2025, som er Letbanesamarbejdets vision for en udbygning af det kollektive transportsystem.

Visionen er nu behandlet i regionen og de forskellige kommuner, så der er fælles fodslag om det samlede koncept for Samspil 2025, der dog skal tilpasses med enkelte justeringer.

– Muligheden for nemt at skifte mellem transportformer er den store styrke i Samspil 2025. Du kan parkere din bil i et nyt Parker&Rejs-anlæg lige ved motorvejen og tage toget videre, du kan cykle til letbanen, du kan kombinere letbane og bus, eller du kan ankomme med tog fra en anden landsdel og nemt tage letbanen det sidste stykke, siger Mads Nikolajsen (SF), formand for Letbanesamarbejdets politiske følgegruppe.

– Det er en helt afgørende faktor for visionens gennemslagskraft, at den er tænkt sammen med statens planer for tognettet – herunder timemodellen. Tiltagene i Samspil 2025 vil bidrage til at trække flere passagerer ind i de nationale toglinjer, fordi vi i Østjylland gør det nemt at skifte til den lokale banetrafik, fortsætter han.

Vækst kræver mobilitet

Set fra østjydernes perspektiv er der flere gode grunde til at omsætte visionerne til virkelighed:

  • God mobilitet i fremtidens storbyregion Indbyggertallet i Aarhus forventes at stige med 75.000 frem mod 2030, mens antallet af arbejdspladser vil stige med 50.000. Det kræver konkurrencedygtig, nem og bekvem kollektiv trafik.
  • Et sikkert grundlag for byudvikling Effektiv transport til og fra de østjyske byer er med til at sikre gode rammer for fortsat byudvikling.
  • Bæredygtig mobilitet En styrket kollektiv trafik reducerer energiforbrug, CO2-belastning, støj og luftforurening. Desuden vil mindre biltrafik skabe mere attraktive byrum og pladser.

– Flere vil parkere bilen og tage toget ind i byen, mens andre helt vil kunne undvære bilen. Der er med andre ord kæmpe miljøgevinster at høste. Derudover vinder pendlerne tid og vil opleve øget komfort. Men det er også nødvendigt for at kunne konkurrere med bilen som alternativ, siger Mads Nikolajsen.

Meget kollektiv trafik for pengene

I sin fulde form koster de tre næste letbaneetaper i Samspil 2025 cirka 2 mia. kr. Til gengæld vil de årlige driftsomkostninger kun være cirka 2 mio. kr. højere end i den nuværende busdrift.

– Folketingets transportudvalg har været på besøg, og vi har nu inviteret os selv til Christiansborg. Statens medfinansiering af Samspil 2025 vil til den tid udgøre 1 mia. kr. ud fra fordelingsnøglen her og i Odense. Der vil komme rigtig meget kollektiv trafik og fjernes rigtig megen trængsel for pengene. Den milliard kroner skal nødig fortrænges af motorveje eller infrastruktur i hovedstadsområdet. Men i denne fase er det vigtigt at få grønt lys for finansieringen af VVM-analyse af Samspil 2025´s ben til Hinnerup, Brabrand og Hasselager, siger Mads Nikolajsen.

Fakta om vvm

VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet, og analysen foretages på særlige anlægsprojekter, inden bygherren får tilladelse til at gå i gang med projektet.

FAKTA - sådan realiseres Samspil 2025

  • Første etape af Aarhus Letbane (anlægsarbejdet er i gang)
  • Hastighedsopgradering på Grenaabanen til 100 km/t
  • Anlæg af letbane mellem Lisbjerg og Hinnerup
  • Anlæg af letbane mellem Aarhus H og Brabrand
  • Anlæg af regionalbane Aarhus-Galten-Silkeborg
  • Anlæg af letbane mellem Aarhus H og Hasselager
  • S-togslignende drift mellem Aarhus og Skanderborg.

Bliv klogere på Samspil 2025, og læs rejsefortællinger 

Mads Nikolajsen, formand for Letbanesamarbejdets politiske følgegruppe