Top: Broen over Egådalen i december 2013 - Foto: Jens Hasse/Chili

Brostøbning

Risiko for kødannelse på Søftenvej

Trafikanter på Søftenvej skal være ekstra opmærksomme og forberede sig på at sidde i kø i perioder, når Aarhus Letbane onsdag 18. december begynder at støbe betondækket til letbanebroen over Søftenvej og Egådalen. Støbningen forventes at vare 36 timer.

Betondækket til letbanebroen støbes på stedet, og det betyder, at der vil køre lastbiler med beton til og fra byggepladsen ved Søftenvejen fra onsdag morgen 18. december klokken 9 og frem til torsdag aften 19. december.

Der forventes cirka seks betonbiler i timen, hvilket svarer til, at der kører en betonbil ind eller ud af byggepladsen cirka hver 10. minut i hele perioden.

Betonbilerne skal svinge til højre, når de kører ind og ud fra byggepladsen, men hastigheden vil være meget lav, især når betonbilerne kører ud på Søftenvej fra byggepladsen. Det vil genere den øvrige trafik på Søftenvej.

Betondækket til letbanebroen skal støbes i ét stræk. Herefter følger en tørringsperiode, inden forskallingen kan fjernes.

Entreprenør på anlægsprojektet er konsortiet Aarsleff-Danjord.

Læs mere om letbanebroen over Egådalen