Ledningsarbejder

Langs med banen

Klar til det sidste ledningsarbejde

I perioden frem til juli 2014 flytter forsyningsselskaberne og andre kabelejere de sidste ledningsnet i forbindelse med forberedelserne til Aarhus Letbane.

 Det drejer sig om de rør og ledninger, der forsyner aarhusianerne med varme, vand, telefoni og bredbånd, samt rør, der fører regn- og spildevand væk.

Det kan ikke undgås, at de nødvendige opgravninger og anlægsarbejder giver trafikgener, men selskaberne lægger sig i selen for at holde trafikken så godt kørende som muligt – og naboer og trafikanter velinformeret om arbejdets driftsforstyrrelser. 

Frem til maj 2014 foregår der vejarbejder på Nørreport, Nørrebrogade og på Kystvejen, mens forsyningsselskaberne arbejder i Skejbyområdet frem til juli 2014.

Anlægsarbejdet til Aarhus Letbane begynder, når forsyningsselskaberne har flyttet de sidste ledninger.

Åbn folder og find informationer om trafikgener og driftsforstyrrelser

Se akutelle trafikmeldinger på trafikken.dk/oestjylland

Se ændringer i busdriften på midttrafik.dk

Tidsplan for vejarbejde i Skejby / maj 2013 - juli 2014Tidsplan for vejarbejde på Nørreport og Nørrebrogade / november 2013 - maj 2014