Supercykelsti

Supercykelsti

49,2 mio til cykelsti

Staten støtter en ny supercykelsti i Aarhus med 49,2 millioner kroner. Cykelstien løber blandt andet langs letbanebroen over Egådalen.

Pengene stammer fra en ny statslig pulje til supercykelstier. Pengene går blandt andet til cykelstien, der løber langs med letbanebroen over Egådalen mellem Skejby og det nye byudviklingsområde i Lisbjerg.

Aftalen blev indgået på Christiansborg i går mellem Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. Forligskredsen for bedre og billigere kollektiv trafik har samlet set afsat 172 millioner kroner til at styrke cyklismen i de større byer i Danmark.

> Læs pressemeddelelse om supercykelstien i Aarhus
> Læs pressemeddelelse om Aftalen om supercykelstier
> Se hvilke projekter, der modtager støtte fra forligskredsen