Brodaekke Egaadalen

Egådalen

VVM-tilladelse til anlægsarbejde ved Egå

Aarhus Kommune har ændret vilkårene for VVM-tilladelsen, så Aarhus Letbane kan udføre anlægsarbejde tæt på Egåen i november 2013.

Aarhus Letbane fik i december 2012 tilladelse til at anlægge en bro over naturområdet ved Egådalen med det vilkår, at anlægsarbejdet tilrettelægges og udføres under hensyn til odder- og fagermusbestandene langs Egå. Blandt andet skulle etablering af bropiller og brofag nærmest Egåen udføres inden for perioden 1. juli - 1. oktober.

Den nye VVM-tilladelse giver Aarhus Letbane mulighed for i en kort periode i november 2013 at arbejde fra terræn nær Egå i forbindelse med, at der opsættes stillads og forskalling til støbning af brofagenen over åen.

 Læs VVM-tilladelsen