Olof Palmes Alle VVM 1229

Transportudbud

Siemens trækker sig fra letbaneudbud

Problemer med at levere letbanevogne til høje hastigheder får nu et af de fire prækvalificerede konsortier til at trække sig fra udbud af transportsystemet til Aarhus Letbane.

Siemens A/S har netop meddelt Aarhus Letbane I/S, at virksomheden ikke længere vil være i stand til at levere letbanetog, der skal kunne køre op til 100 km/t på strækningen til Grenaa. Dermed opfylder de ikke et af de væsentlige krav i udbudsmaterialet for transportsystemet.

Aarhus Letbanes krav om en hastighed på 100 kilometer i timen er afgørende for, at letbanen kan betjene passagererne på den nuværende Grenaabanen uden at rejsetiden forøges væsentligt.

Aarhus Letbanes direktør Claus Rehfeld Moshøj tager beskeden fra Siemens til efterretning.

- Det er vigtigt for os at konkurrenceudsætte transportsystemet for Aarhus Letbane, og vi havde gerne set, at Siemens A/S fortsat var med i udbudsrunden. Men der er ikke meget vi kan gøre ved det, hvis Siemens ikke kan levere det ønskede materiel, siger Claus Rehfeld Moshøj.

Letbanedirektøren har tidligere udtalt, at alle de fire prækvalificerede konsortier vil kunne levere en god og solid letbane til Aarhusområdet. Og det kan de tre tilbageværende konsortier stadig, pointerer han.

- Vi har stadig tre stærke konsortier med i udbuddet, så jeg ser fortrøstningsfuldt på fremtiden, siger Claus Rehfeld Moshøj.

Aarhus Letbane forventer at modtage de første tilbud på letbanens transportsystem i efteråret. Aarhus Letbane forventer at kunne skrive kontrakt med den kommende leverandør af transportsystemet primo 2014.

Siemens A/S, som nu har trukket sig, var prækvalificeret i konsortium med Strukton/Aarsleff JV I/S.