Transportudvalg1

Politik

Transportudvalg kiggede på flere letbane-etaper i Aarhusområdet

Det var et veloplagt ransportudvalg, som onsdag 18. september 2013 fik præsenteret planerne om et net af letbaner i Aarhusområdet.

Udvalgets medlemmer er på tre dages besøg i Jylland og på Fyn, hvor de blandt andet besøger letbaneprojekterne i Odense, Aarhus og Aalborg.

Anledningen til besøget var Letbanesamarbejdets udspil til en fornyet vision, Samspil 2025 - et oplæg til at udbygge et effektivt, kollektiv transportsystem, som understøtter byudviklingen og sikrer sammenhængende og bæredygtig mobilitet i Aarhusområdet. Oplægget understøtter samtidig statens planer for baneudbygning i Østjylland og Timemodellen, der skal sikre rejsetider på max én time mellem de største danske byer.

Samspil 2025 integrerer de statslige planer for baneudbygningen i Østjylland, planerne for nye etaper, busbetjeningen og mulige Parkér&Rejs-anlæg i et sammenhængende net, som styrker mobiliteten og reducerer den samlede rejsetid for et stort antal rejser mellem landsdelene, i det østjyske bybånd og internt i Aarhusområdet.

Tour de Letbane

Letbanesamarbejdet med den politiske følgegruppe i spidsen sørgede i går for, at landspolitikerne fik syn for sagen. Politikerne blev i bus ført rundt langs den kommende letbanestrækning fra Aarhus H via Skejby til Lystrup, forbi Søften/E45, hvor en letbanestrækning mod Hinnerup også kan samle passagerer fra et Parkér&Rejs-anlæg, og videre til Brabrand og området for en mulig letbanestrækning, som kan støtte op om helhedsplanen for Gellerup.

Transportudvalg2Politikere fra kommunerne i Letbanesamarbejdet og Folketingets transportudvalg fik syn for letbanens sammenhæng med andre store anlægsaktiviteter i Aarhus, da de onsdag var på 'Tour de Letbane'. 

Lille investering - stor effekt

- Samspil 2025 viser, at vi med en investering på bare 2 milliarder kroner – og blot 2 millioner kroner i årlig drift - kan realisere en fingerplan for Aarhusområdet, som vil løfte den kollektive trafik betragteligt - til gavn for både passagererne og miljøet. Men det er helt afgørende, at staten engagerer sig i planlægningen og i investeringen, ligesom det er tilfældet med den første etape, som vi bygger netop nu, sagde Mads Nikolajsen (F), formand for Letbanesamarbejdets politiske følgegruppe under besøget.

Og i Transportudvalget blev der lyttet. Flere medlemmer understregede på turen, at partierne på Christiansborg fortsat er varme på idéen om yderligere letbaneetaper i Aarhusområdet, også selvom udvalget ikke havde konkrete penge med til projektet i Aarhus.

Politikere diskuterer letbaneplaner i Havnehuset i Aarhus

Samspil 2025 og planerne om et net af letbaner i Aarhusområdet blev livligt diskuteret under transportudvalgets besøg i Østjylland.

Samspil 2025 sendes i den kommende tid til politisk behandling i kommunerne og regionen i Letbanesamarbejdet.

Mads Nikolajsen (SF), formand for Letbanesamarbejdet politiske styregruppeKirstine Bille (SF), borgmester i Syddjurs KommuneNils Borring (S), borgmester i Favrskov Kommune