Ledningsarbejder Kystvejen-Nordre Ringgade

Vejarbejde

Ferietrafikken generes

Trafikken i Aarhus bliver generet hen over sommeren, når forsyningsselskaber skal udføre ledningsarbejder som forberedelse til Letbanen.

PRESSEMEDDELELSE

Næste store ryk sker i krydset Nørreport og Kystvejen og i krydset Randersvej og Nehrus Allé. Ledninger, blandt andet for varme og kloak, skal sikres eller flyttes, og arbejdet bliver udført i sommerferieperioden.

Den kommende letbane skal blandt andet køre ad et nyt spor fra Kystvejen, op ad Randersvej og ud mod Skejby. På strækningen er der under jorden et omfattende ledningsnet, som skal sikres og lægges om, inden Letbanen bliver anlagt. I de kommende uger betyder ledningsarbejdet tre større trafikomlægninger:

Nørreport indsnævres til et spor i hver retning

Fra mandag d. 24. juni kl. 4.00 til onsdag d. 3. juli kl. 22.00 indsnævres Nørreport til ét spor i hver retning. Adgang til og fra Mejlgade bliver opretholdt.

- Ved Nørreport river vi plasteret af på én gang, og trafikanterne vil derfor opleve trafikale gener i én periode frem for ad flere omgange. Der bliver arbejdet under en stram tidsplan, og ledningsarbejderne skal være så langt, at der kan åbnes for fire spor onsdag d. 3. juli efter kl. 22. Dette er koordineret med, at Tall Ship Races starter 4. juli. Vi er opmærksomme på, at skolernes sommerferie starter 30. juni, og at vores trafikomlægning vil genere færgetrafikken. Det kan desværre ikke undgås. Til gengæld viser vores trafiktal for området, at trafikken i ugen op til sommerferien er ved at stilne af. Så i den uge kan vi undgå at belaste trafikanterne unødigt. Men når aarhusianerne starter op efter sommerferien, og Aarhus Festuge nærmer sig, så er vi færdige, siger afdelingsleder Trine Buus Karlsen, Trafik og Veje, Aarhus Kommune.

En af de involverede ledningsejere for anlægsarbejdet på strækningen, projektleder ved Aarhus Vand Kim Baltzer Kallestrup fortæller:

- Ledningsejere skal have lavet i alt 10 krydsninger under Letbanen fra Kystvejen til Nørregade. Det kræver en afspærring af fire vognbaner. Det er besluttet, at afspærringen skal vare 10 sammenhængende døgn, hvor alle ledningsejere og entreprenører er på banen bag afspærringen på én gang. Så undgås afspærringer for hver gang, en ny ledningsejer skal i gang.

Ledningsarbejderne fortsætter i Nørreport og på Kystvejen

Fra mandag den 8. juli fortsætter ledningsarbejderne i nord- og sydsiden af Nørreport. Her vil der være to spor åbne i begge retninger. I perioden 8. juli til 4. august vil Kystvejen være spærret i sydgående retning ved Østbanetorvet. Også her samarbejder ledningsejere og deres entreprenører om et fælles projekt, så generne bliver mindst mulige.

Lukning af Nehrus Allé ved Randersvej Fra 1. juli og frem til 12. august vil Nehrus Allé være spærret for gennemkørsel ved krydset Randersvej - Nehrus Allé.

- Det er AffaldVarme Aarhus, der som ledningsejer starter arbejdet ved Randersvej – Nehrus Allé 1. juli. Vi arbejder i vejkrydset op til 6 uger frem og skal bl.a. grave et hul i hele vejens bredde. Det er heldigt, at arbejdet kan udføres i juli, for her vil vi være til mindst gene for uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i området. Bl.a. har DR efter ferien nogle planlagte arrangementer og nogle store køretøjer i sving, og i begge tilfælde har DR brug for vejen for at afvikle deres tv-programmer, fortæller Bjarne Munk Jensen, affaldvarmechef ved AffaldVarme Aarhus.

Flere vejarbejder i vente

Når de nævnte forberedelser og trafikgener er færdige, vil der frem mod, at Letbanen begynder at køre, fortsat være øgede trafikudfordringer på strækningen for det nye letbanespor fra Kystvejen, ad Randersvej og videre mod Skejby, Lisbjerg og Lystrup. Når forberedelserne under jorden er overstået, kommer der også perioder med sporarbejde over jorden.

Det er da også netop den trafikale infrastruktur i Aarhusområdet, som Letbanen skal være med til at forbedre. Den skal højne standarden for områdets kollektive trafik og bidrage til udviklingen af Aarhus som attraktivt erhvervs- og studiemiljø.

Yderligere oplysninger

  • Afdelingsleder Trine Buus Karlsen, Trafik og Veje, Aarhus Kommune, tlf. 2920 7924
  • Projektleder ved Aarhus Vand Kim Baltzer Kallestrup, tlf. 8947 1125 og 2920 8742
  • AffaldVarmechef Bjarne Munk Jensen, AffaldVarme Aarhus, tlf. 8940 1900 og 2920 9274
  • Der vil være opdateret trafikinformation på
    www.trafikken.dk/østjylland

 

Nørreport indsnævres til ét spor hver vej

Kort Spaerring NoerreportKort Spaerring Kystvejen Fra NordKort Spaerring Nehrus Alle Randersvej

Du kan følge den aktuelle trafiksituation på:

www.trafikken.dk/østjylland