Bro Egaadal

Nyhedsbrev #13

Vidste du...

Vidste du #13 om letbanebroen over Egådalen i det nordlige Aarhus.

… at der skal bygges 480 meter tre-i-én bro for at krydse fra Skejby til Lisbjerg i det nordlige Aarhus?

Passagerer med letbanen mellem Skejby og Lisbjerg kommer til at krydse både Søftenvej, Djurslandmotorvejen og et fredet naturområde ved Egådalen via en 480 meter lang bro, der opføres i tre etaper: 360 meter bro over Egådalen, 60 meter over Søftenvej og 60 meter bro over Djurslandmotorvejen, Broen bliver rejst på 19 bropiller, og heraf skal 13 bropiller opføres i Egådalen. På sit højeste sted bliver broen cirka 10 meter høj, og inklusiv cykelsti 16 meter bred.

 

… at Aarhus Kommune vil opføre en supercykelsti sammen med letbanen over Egådalen?

Et flertal i Aarhus Byråd gav i februar 2013 en anlægsbevilling på 44 millioner kroner til at opføre en cykelsti langs letbanen på broen over Egådalen. Cykelstien vil gøre det attraktivt for beboere i den nye bydel i Lisbjerg at vælge cyklen frem for bilen.

Anlægsprojektet af supercykelstien er et tilkøb til letbaneprojektet.

 

… at bropiller og brodække skal støbes på stedet?

Letbanebroen over Egådalen kommer til at hvile på i alt 19 betonpiller, som bliver støbt på stedet.

Det første broarbejde i Egådalen, der skal ske i sommeren 2013, omfatter blandt andet pæleramning, støbning af fundamenter til bropiller, forskalling og støbning af bropiller samt forskalling til brodække.

 

… at broarbejdet tilrettelægges, så der tages hensyn til beskyttede dyrearter i Egådalen?

Egådalen mellem Skejby og Lisbjerg er et naturområde, som indeholder de helt rette elementer for at blandt andet oddere og flagermus trives her. Derfor har Aarhus Letbane nogle helt særlige hensyn at tage, når letbanebroen over Egådalen skal etableres.
Odderne og flagermusene er såkaldte bilag IV-dyrearter, som er fredede i henhold til EU's habitatsdirektiv.

Letbanens VVM – en undersøgelse, der vurderer letbanens virkninger på miljøet - beskriver, hvordan Aarhus Letbane bedst tager hensyn til dyrene, så de også fremover har gode levevilkår i Egådalen. For oddernes vedkommende sker det blandt andet ved, at Aarhus Letbane bygger en bro hen over Egådalen og ved, at vi kun må etablere bropiller og brofag i en begrænset periode fra 1. juli – 1. oktober. VVM’en beskriver også, hvordan vi af hensyn til flagermusene skal sikre, at der kun må fældes træer og buske i bestemte perioder.