Havnepladsen 1229

Nyhedsbrev #14

Vidste du...

Vidste du #14 om Letbanen på havnestrækningen i Aarhus.

… at letbanen kommer til at køre mellem cyklister og fodgængere på den nye havneplads?

Letbanen kører langs den nye havnefront i Aarhus og er tænkt med i visionen om at åbne byen mod vandet. Den skal derfor ses som en integreret del af havnepladsen og ikke som en forhindring mellem by og vand.

Da en letbane er langt lettere end et tog, er det ikke nødvendigt at sætte hegn op mellem Letbanen og havnepladsen. Brugere af havnepladsen vil altså frit kunne krydse pladsen og Letbanens spor, som er nedfældet i belægningen.

Af hensyn til sikkerheden vil der være markeringer i belægningen, når man er på vej til at krydse letbanens spor. Samtidig vil letbanen maksimalt komme til at køre omkring 20 km/t langs havnen, så chaufføren hurtigt kan bremse toget, hvis det bliver nødvendigt.

I forbindelse med store arrangementer på pladsen kan det bliver aktuelt med midlertidige hegn langs Letbanen.

Se planerne for den nye havnefront i Aarhus (http://www.urbanmediaspace.dk/havnepladser)

__________________________________________________________

… at letbanen stopper tre steder langs den nye havneplads og kører igennem Dokk1?

Letbanen får tre stoppesteder langs havnen:

  • Dokk1 – Aarhus’ nye multimediehus som åbner i 2015
  • Skolebakken – aktuelt stoppested for Aarhus Nærbane, Grenaabanen
  • Navitas – ny uddannelsesinstitution for ingeniører og maskinmestre

Stoppestedet ved Dokk1 ligger bogstaveligt talt under tag i det nye multimediehus. Som passager kan du derfor bevæge dig tørskoet direkte fra Letbanen og ind i Dokk1 – og tilbage igen.

__________________________________________________________

… at mere end 80.000 passagerer kan krydse havnepladsen med Letbanen hvert døgn?

Letbanesporene langs havnepladsen og kystvejstrækningen i Aarhus bliver den mest trafikerede del af Letbanen. Hvert døgn kan cirka 43.500 personer blive transporteret i hver retning langs havnen.
Det skyldes, at letbaner til henholdsvis Risskov og Skejby deler sporene langs havnen.

I alt forventer Midttrafik, at der kører 11 letbanetog i timen i hver retning imellem klokken 6:00 og 18:00. Otte letbanetog kører nordpå mod Grenaa via Skejby, mens tre letbaner – heraf to sammenkoblede – kører via Risskov mod Grenaa.

Om aftenen og i weekenden kører Letbanen ikke lige så hyppigt. Her vil der sandsynligvis være syv afgange i timen i hver retning langs havnen, hvoraf én kører via Risskov til Grenaa.

Beregning af passagertal

Et letbanekøretøj har plads til cirka 250 passagerer (både stå- og siddepladser), og til sammenligning kan en almindelig bus rumme mellem 80 og 100 passagerer. Mellem klokken 6:00 og 18:00 (tolv timer) kører der elleve letbaner i timen, og mellem klokken 18:00 og 24:00 (seks timer) kører der syv letbaner i timen.

Regnestykket ser sådan ud:
12 timer x 11 letbaner x 250 pladser = 33.000 pladser
6 timer x 7 letbaner x 250 pladser = 10.500 pladser

Samlet antal pladser pr. døgn i hver retning: 33.000 pladser + 10.500 pladser = 43.500 pladser.

__________________________________________________________

 … at der skal kunne køre godstog på letbanestrækningen fra Aarhus H langs havnepladsen og videre til Grenaa?

På strækningen fra Aarhus H til Østbanetorvet bliver Letbanen udformet, så der også i fremtiden vil være mulighed for at køre godstog til Djursland. Et godstog vil kunne køre på det østlige letbanespor – det nuværende jernbanespor.

Opgaven med at omdanne en eksisterende jernbane til letbane og samtidig bevare muligheden for at transportere gods på skinnerne er unik for letbaneprojektet i Aarhus. EU's miljøprogram ELENA har derfor valgt at støtte Aarhus Letbane I/S med godt 14 millioner kroner, der blandt andet skal gå til at forberede og beskrive den tekniske integration af jernbane og letbane. Det skal for eksempel beskrives, hvordan Letbanen vil håndtere godstransport på en letbanestrækning drevet af el.

Muligheden for fortsat at køre godstog på strækningen fra Aarhus H via Risskov til Grenaa fremgår af VVM-undersøgelsen (Vurdering af Virkninger på Miljø) fra 2009.

__________________________________________________________

… at Aarhus Nærbane, Grenaabanen, lukker på havnestrækningen i fem måneder i 2014 på grund af sporarbejde ved Dokk1?

I forbindelse med at der skal etableres et ekstra spor på strækningen fra Aarhus H til i første omgang Toldboden, lukker den gennemkørende togtrafik i op til fem en halv måned fra april-maj 2014.
DSB vil i perioden indsætte busser mellem Østbanetorvet og Aarhus H, så passagerer til og fra Djursland fortsat kan benytte den kollektive transport.

Udover at etablere et ekstra letbanespor vil Aarhus Letbane I/S i denne periode bygge en ny letbanebro med to spor over Mindet ud for Dokk1. I samme periode bygges der også perron og anlægges belægning under Dokk1.