Letbaner Ved Havnefronten

Køreplan

Flere rejsende giver flere afgange

Antallet af rejsende på Aarhus Nærbane er i kraftig vækst. Derfor er oplægget til letbanens køreplan nu blevet revideret, så letbanen på strækningen langs Risskov vil køre med 15 minutters drift i myldretiden.

Omlægningen betyder samtidig, at rejsende fra Hornslet skal skifte i Lystrup for at komme til Skejby.

Målt på antal på- og afstigere i løbet af et hverdagsdøgn har antallet af rejsende på Aarhus Nærbane på strækningen fra Grenaa til Aarhus H taget et højdespring på 66 procent fra 2010 til 2013 .

Projektleder Ole Sørensen har flere gode forklaringer på den markante stigning. Ole Sørensen, der er ansat i Letbanesekretariatet, peger  på, at Aarhus Nærbane (tidligere Grenaabanen) blev væsentlig renoveret i 2004/2005. At strækningen fik nye togsæt i 2010. Og at samdriften med Odderbanen var en realitet i 2011. 

– Samlet set er det blevet nemmere og hurtigere at tage tog til og fra Aarhus, og det har gjort offentlig transport attraktiv for en kundegruppe, der tidligere foretrak bilen. En væsentlig forklaring er også befolknings- og erhvervsvæksten i Aarhus, som udfordrer fremkommeligheden på vejene. Man kan umuligt forestille sig en situation, hvor alle kan køre i bil til og fra de mange nye arbejdspladser på havnen og i midtbyen, forklarer Ole Sørensen.

Han påpeger, at Aarhus som alle andre storbyer må øge den kollektive trafiks andel af rejserne til og fra de centrale byområder, hvis man vil opretholde en høj mobilitet.

ET POSITIVT PROBLEM

I 2009 var Ole Sørensen med til at tilrettelægge det oprindelige driftsoplæg, og han har også fået brikkerne til at falde på plads i den nu reviderede køreplan.

– Det er jo et meget positivt problem, vi står med, når vi konstaterer, at flere vil ind til byen via Risskov i myldretiden, end vi forventede, da vi lavede det oprindelige driftsoplæg, understreger Ole Sørensen.

– Flere rejsende betyder, at vi må øge kapaciteten ind mod Aarhus nordfra og skrue op for antallet af afgange på strækningen i morgen- og eftermiddagstimerne, fortsætter han.

ET EKSTRA SKIFTE

Den eksisterende og planlagte infrastruktur mellem Lystrup og Hornslet tillader ikke mere end fire afgange i timen. I det oprindelige driftsoplæg var to afgange planlagt til at gå via Risskov til Aarhus H, mens de to andre skulle gå via Lisbjerg til Skejby og videre til Aarhus H. Sidstnævnte omlægges nu til at køre via Risskov for at kunne sikre 15 minutters drift på stækningen i myldretiden.

– Det giver en ulempe for rejsende, der skal fra Hornslet til Skejby. I stedet for at køre direkte skal de nu skifte i Lystrup for at komme til Skejby. Skiftetiden bliver dog kun tre minutter. Og med den nye plan får rejsende, der kommer længere væk fra, samme korte skiftetid i stedet for de 15 minutter, som hidtil har været planlagt, forklarer Ole Sørensen. 

DRIFTSSIKKERT OPLÆG

Selv om der fortsat er to et halvt år til driftsstart, forventer projektlederen, at det nye driftsoplæg bliver virkelighed i sin nuværende form uden yderligere ændringer.

– Vi er rimelig faste på det og tror på, at det her er den helt rigtige måde at køre på. Det er i hvert fald det, vi arbejder med og forventer, men selvfølgelig har vi ikke en krystalkugle, som gør det muligt at kigge ud i fremtiden, siger Ole Sørensen.

FAKTA: Indhold i det reviderede driftsoplæg:

  • I morgen- og eftermiddagstimerne vil der køre fire afgange i timen på strækningen Hornslet-Aarhus H via Risskov.
  • Afgange fra Aarhus H via Skejby-Lisbjerg-Lystrup fortsætter ikke til Hornslet, som tidligere planlagt, men stopper i stedet i Lystrup.
  • Oplægget indeholder mulighed for halvtimesdrift til Grenaa i myldretiden.
  • Det foreslås også at imødekomme væksten i antallet af rejsende på strækningen Aarhus-Odder ved at forlænge nogle afgange fra Tranbjerg til Mårslet i myldretiden.

Set det nye driftsoplæg her

Oplæg til Letbanens køreplan, 2014