Letbanen17 Langsmedbanen Etaper

LANGS MED BANEN

De næste etaper står for tur

Mens letbanens etape 1 begynder at tage form i byrummet, går Region Midtjylland, Favrskov Kommune og Aarhus Kommune nu i gang med projektets næste etaper.

Lisbjergskolen-Hinnerup

  • Længde: 8,2 kilometer
  • Forventet anlægspris: 596 millioner kroner

Brabrand-Aarhus Ø

  • Længde: 9 kilometer
  • Forventet anlægspris: 718 millioner kroner

(Økonomiberegningerne er angivet i 2010-priser.)

VVM-undersøgelser i gang

I første omgang – forventeligt fra efteråret 2014 – skal der på begge strækninger igangsættes VVM-undersøgelser (Vurdering af Virkninger på Miljøet). Først når de er afsluttet og offentliggjort – forventeligt primo 2016 – vil projekterne kunne fastlægges endeligt.

De to kommuner har allerede foretaget forundersøgelser, der viser, at det er teknisk muligt at anlægge de to linjer. Især gennem Aarhus Midtby vil der dog opstå udfordringer – dels på grund af mange fredede områder (blandt andet omkring Aarhus Rådhus), dels fordi der skal være plads til den øvrige trafik ved siden af skinnerne.

I både Søften (ved E45) og Brabrand er det planen at etablere Parker & Rejs-anlæg, hvor pendlere kan stille bilen og hoppe på letbanen ind mod Aarhus. Desuden skal det ved endestationerne i Hinnerup og Brabrand være muligt at skifte til regionaltog og busser.

Læs mere om de planlagte udbygningsetaper

Se kort over de næste etaper

HinnerupetapenBrabrandetapen