Letbanen17 Langsmedbanen Drift

LANGS MED BANEN

4 ansøgere dyster om driften

20. juni var sidste frist for de ansøgere, der vil i betragtning som driftsoperatør på Aarhus Letbane. Med operatørrollen følger alle de opgaver, der relaterer sig til den daglige drift – blandt andet planlægning og afvikling af trafikken, klargøring og rengøring af vogne samt diverse administrationsopgaver.

Fire ansøgere har ansøgt om prækvalifikation, og Aarhus Letbane Drift I/S er nu i færd med at vurdere ansøgerne. 

I vurderingen indgår både faglige kvalifikationer til at udføre letbanedrift og økonomisk kapacitet til at sikre en stabil drift i mange år frem. Mindst tre og højst fem af ansøgerne går i august videre til den egentlige udbudsrunde. 

Kontrakten med den udvalgte operatør forventes at blive indgået i maj 2015 efter en tilbuds- og forhandlingsperiode.

Læs baggrundsmateriale om prækvalifikationen