Vidste du om Aarhus Nærbane

Nyhedsbrev #17

Vidste du...

Vidste du... #17 om letbanens rolle på Aarhus Nærbane

… at letbanen erstatter togene på Aarhus Nærbane?

I 2017 vil letbanen køre på Aarhus Nærbanes nuværende Odder-Aarhus-Grenaa-strækning – og på den helt nye strækning langs Randersvej og til Skejby, Lisbjerg og Lystrup.

Letbanen kommer til at standse på alle nærbanens nuværende stationer. Hertil etableres 18 standsningssteder på den nye strækning igennem Aarhus – blandt andet ved store arbejdspladser som Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

… AT LETBANEN STANDSER DE SAMME STEDER, SOM AARHUS NÆRBANE GØR I DAG?

Letbanens Linje 1

Stoppestederne bliver de samme som i dag, men antallet af afgange stiger, når den nye letbane i 2017 ruller ud på Aarhus Nærbane.

Kommunerne og Midttrafik vurderer løbende, om antallet af rejsende og byudviklingen langs strækningen giver anledning til at udvide med nye stationer. Det kunne for eksempel være i form af en forlængelse af letbanen til Grenaa Havn samt et stoppested ved Hessel eller Thorsager. 

… at letbanen kører på el – også på nærbanen?

Elektrificering på Sønderborgbanen

Både på den nuværende Aarhus Nærbane og på den nye strækning vil letbanen køre på el i stedet for diesel. Det betyder, at der i 2016 skal sættes master op på hele Aarhus Nærbane og på den nye letbanestrækning i Aarhus.

Masterne bliver op til 8,5 meter høje – i vejkryds, hvor ledninger spænder over vejen helt op til 10 meter. På de nye 12 kilometer letbane i Aarhus vil masterne stå med højst 30 meters mellemrum, og på Aarhus Nærbane vil afstanden imellem dem blive højst 60 meter.

… at antallet af rejsende på Aarhus Nærbane er steget markant siden 2010?

Nye tog og sammenlægningen af Odderbanen og Grenaabanen er formentlig væsentlige forklaringer på, at passagertallet på Aarhus Nærbane på strækningen fra Grenaa til Aarhus H er i vækst.

I løbet af et hverdagsdøgn i 2010 steg i alt 4.774 rejsende på og af toget ved en af stationerne mellem Aarhus H og Grenaa. I 2013 var tallet ifølge de foreløbige beregninger steget til 7.920 – en stigning på 66 procent. 

Tallene er inklusive Grenaa Station, men eksklusive Aarhus H, hvor rejsende med Aarhus Nærbane ikke optælles separat.

… at parkeringsforholdene ved stationerne på Djursland får et løft?

Trustrup Station

I forbindelse med omlægningen fra jernbane til letbane arbejdes der på at give faciliteterne et løft ved stationerne langs Aarhus Nærbane.

Et forslag til forbedringer ved de fire stationer i Syddjurs Kommune (Hornslet, Mørke, Ryomgård og Kolind) ligger nu klar, og det byder på markante opgraderinger af parkeringsforholdene for både bilister og cyklister ved alle stationerne.

Forslaget indeholder desuden opgraderinger af for eksempel flisebelægning, belysning, beplantning og forhold for ventende kunder.

I Norddjurs Kommune skal et nyt, lækkert miljø ved Trustrup Station skabe bedre forhold for pendlerne – blandt andet med overdækkede cykelstativer og bedre parkeringsforhold til biler og ikke mindst med et sammenhængende ”torvemiljø” med ny belægning, belysning og beplantning.

Desuden har kommunen besluttet at medfinansiere et forsøg med elcykler, der skal gøre det lettere at komme til og fra Trustrup Station – uden at tage bilen i brug.

Se planen for stationerne i Syddjurs Kommune

 

Letbanens Linje 1Trustrup StationElektrificering på Sønderborgbanen