Skinner i spor 1 på Aarhus H

Langs med banen

Anlægsarbejdet kræver omlægninger

Anlægsarbejdet til Aarhus Letbane er i gang flere steder i Aarhusområdet.

Jordarbejde i Skejby

Aarhus Letbane har indledt anlægsarbejdet i Skejby-området fra Brendstrupgårdsvej til Herredsvej. I første fase, som løber frem til sommeren 2015, gælder det forberedende jordarbejde. Derefter følger selve letbaneanlægget med skinner, elmaster, køreledninger og perroner.

I anlægsperioden kan Kirstinesmindevej/Herredsvej blive præget af tung trafik samt jordkørsel til og fra letbanens byggeplads, men trafikken på Brendstrupgårdsvej, Hedeager og Tueager bliver formentlig ikke påvirket. Derimod kan cyklister og gående ikke benytte stiforbindelserne ved Tueager, Brendstrupgårdsvej, og Aarhus Universitetshospital samt stien mellem Skejbybakkevej og Kirstinesmindevej i anlægsperioden.

Læs mere om anlægsarbejdet i Skejby

Nyt spor 0 på Aarhus H

Ambulancevejen, som løber mellem Aarhus H og DSB Vedligehold i Sonnesgade, skal forvandles til et nyt letbanespor (spor 0). Strækningen benyttes i dag primært som gangsti for lokoførere og som vej til personaleparkering for DSB’s medarbejdere. Skulle der, når letbanen er etableret, ske en ulykke, kan redningskøretøjer køre til baneterrænet via Østlige Plads og en vendeplads vest for banegården. Anlægsarbejdet kommer efter planen ikke til at påvirke den almindelige trafik i området, men der vil i januar 2015 blive foretaget støjende ramning i området.

Læs mere om anlægsarbejdet ved Banegården