Mobilitet Grenaa

Langs med banen

Djursland rykker på mobiliteten

Sammenhæng mellem forskellige transportformer skal gøre det sundere, smartere og nemmere at rejse for trafikanter og pendlere på Djursland.

Det er fokus i den fælles mobilitetsstrategi, som Norddjurs og Syddjurs kommuner nu skal i gang med at udarbejde sammen med Midttrafik og Region Midtjylland.

Letbanen bliver rygrad i strategien, der dels skal udvikle infrastrukturen – herunder den kollektive trafik og fremme af cyklismen – dels skal sikre en bedre fleksibilitet, når rejsende til, fra og på Djursland har brug for at kombinere flere transportformer.

Idéer: Pendlercykler og rejseinformation i realtid

Attraktive forhold ved stationerne og bedre omstigningsmuligheder mellem transportformerne – sådan lyder et par af eksemplerne på mulige tiltag, som kan forbedre mobiliteten. Det foreløbige idékatalog nævner også pendlercykelordninger fra stationer til arbejdspladser og realtidsinformation om rejsetider ved de trafikale knudepunkter.

Før idéer og løsninger kan vedtages, skal strategien dog på plads. I 2015 og 2016 afsætter Norddjurs og Syddjurs kommuner, Region Midtjylland og Midttrafik i alt 1,6 mio. kr. til dette arbejde. Hver af de fire parter bidrager med 400.000 kr.

Målet er, at de to byråd vedtager den fælles mobilitetsstrategi i første kvartal 2016, hvorefter de forskellige anbefalinger kan føres ud i livet frem mod 2018.