Hinnerup

Hinnerupetapen

Favrskov forbereder debatoplæg om letbane

Borgernes idéer og forslag skal på bordet, hvis letbanen skal udbygges og køre mellem Hinnerup og Lisbjerg. Det besluttede Favrskov Byråd kort før jul.

En letbaneetape mellem Hinnerup og Lisbjerg vil komme til at køre på tværs af kommunegrænsen, og planlægningen af en Hinnerupetape vil derfor ske i et tæt samarbejde mellem Favrskov Kommune og Aarhus Kommune.

I et foreløbigt oplæg til Hinnerupetapen lægges op til, at etapen løber mellem Hinnerup Station og Lisbjergskolen. Letbanen vil køre i et enkelt spor fra Hinnerup Station til et nyt Parker & Rejs-anlæg ved E45 i Søften og i dobbeltspor frem til Lisbjergskolen. Der vil være seks standsningssteder på strækningen, og der skal etableres fem nye signalkryds, mens to andre skal bygges om.

Debat forud for VVM

Første skridt bliver en åben debat om Letbanens linjeføring især omkring Hinnerup Station. Herefter ser den foreløbige tidsplan sådan ud:

Primo 2015

  • Indgåelse af aftale om bygherrerolle og anmeldelse af projekt
  • Udarbejdelse af debatfolder og første offentlighedsfase, hvor der indkaldes idéer og forslag til planlægningsarbejdet og til indholdet i VVM-redegørelsen

Medio 2015

  • Opsamling på modtagne bemærkninger og fastlæggelse af indhold i VVM-redegørelse og planarbejdet

Efterår 2015

  • Byrådsbeslutning om bevilling til VVM

Ultimo 2015 - ultimo 2016

  • Udarbejdelse af VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg og lokalplan(er)

Ultimo 2016

  • Offentlig fremlæggelse af VVM-redegørelse og forslag til kommuneplantillæg og lokalplan(er. Der stiles mod, at VVM-redegørelse og alle planforslag kan fremlægges samtidig

 Primo 2017

  • Opsamling på modtagne bemærkninger og endelig vedtagelse af lokalplan(er). 
  • Meddelelse af VVM-tilladelse efter sikring af projektets gennemførelse

Links