Logo

Langs med banen

Nye love baner vej for letbanen

I løbet af foråret 2015 vil Aarhus Letbane officielt få papir på det ekstra statslige tilskud, der blev aftalt i juni 2014.

Til gengæld vil Aarhus Letbane I/S og transportministeren ikke længere have papir på hinanden. Det er konsekvenserne af ændringen af lov om Aarhus Letbane, som forventes vedtaget i Folketinget i foråret 2015.

Loven er en konsekvens af den politiske aftale, der blev indgået og offentliggjort for et halvt år siden. Her blev det besluttet, at staten øger tilskuddet til anlæg af Aarhus Letbane med 330 mio. kr., ligesom Aarhus Kommune og Region Midtjylland indskyder henholdsvis 331 mio. kr. og 41 mio. kr. Staten trækker sig ud af Aarhus Letbane I/S, der herefter ejes af Aarhus Kommune med 87,7 pct. og Region Midtjylland med 12,3 pct.

Lovforslaget blev 1. behandlet i Folketinget 9. december og ventes vedtaget i foråret 2015.

Læs mere om lovforslag L52

Letbanen ind i færdselsloven

Når Aarhus Letbane ruller ud på skinnerne i 2017, bliver der tale om en helt ny form for færdsel i Danmark. Derfor er en ændring af færdselsloven til behandling i Folketinget. Ændringen betyder, at færdselsloven også gælder for letbanekøretøjer.

Af lovforslaget fremgår det blandt andet, at letbaner ikke må køre hurtigere end busser, men at der kan tillades højere fart på strækninger, hvor letbanen kører klart adskilt fra den øvrige trafik.

Lovforslaget er inspireret af de gældende regler i Norge, som allerede har letbaner, og af de tidligere danske regler for sporvogne.

Lovforslaget ventes 3. behandlet 18. december 2014.

Læs mere om lovforslag L30