Boulevarden Aalborg Henninglarsenarchitects

Tillykke Aalborg

Penge til Aalborg Letbane

Finansloven 2015 indeholder 830 millioner kroner til etablering af Aalborg Letbane.

Hermed er letbaneprojektet i Danmarks fjerdestørste by kommet et skridt nærmere.

Aalborg Letbane skal forbinde det nye Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet med Midtbyen og Vestbyen i Aalborg via Boulevarden. Strækningen bliver 12,8 kilometer og får 24 stoppesteder.

Statstilskuddet på 830 millioner kroner er inklusive reserver og udgør cirka 47 procent af de samlede anlægsudgifter som forventes at blive 1,8 milliarder kroner.

Aalborg Letbane skal efter planen være færdig omkring 2021. I følge tidsplanen skal der i løbet af 2015 udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet - en Vurdering af letbanens Virkninger på Miljøet.

 

Illustration af Aalborg Letbane på Boulevarden i Aalborg er udarbejdet af Henning Larsen Architects.