Ibrugtagning Banegraven

Pressemeddelelse

Letbanen har styr på sikkerhedsgodkendelserne

Aarhus Letbane er en af de første virksomheder til at opnå en sikkerhedsgodkendelse efter at nye og skrappere krav fra Trafikstyrelsen trådte i kraft 1. marts i år.

De skærpede regler var lige ved at bremse togtrafikken på Aarhus Hovedbanegård, endnu inden cementen på den nye letbanebro i banegraven overhovedet var tør.

Letbanebroen løber over en sporgruppe, som DSB bruger til blandt andet opstilling af IC4-tog inden afgang. Anlægsarbejdet til den nye bro indebar, at Aarhus Letbane måtte ansøge om en ibrugtagelse af sporene, men med blot få måneders varsel bekendtgjorde Trafikstyrelsen en ændret praksis for at udstede disse ibrugtagningstilladelser.

Alle projekter, der søgte efter 1. marts i år, skal nu med meget faste intervaller fremsende dokumentation for de sikkerhedsmæssige aktiviteter efter idriftsættelse for at kunne beholde sin ibrugtagningstilladelse.

- Det var en hektisk tid. Vi havde et godt overblik over hele sikkerhedsarbejdet og den tilhørende dokumenthåndtering, da reglerne blev ændret og strammet gevaldigt op, husker Aarhus Letbanes sikkerhedschef, Martin Møller-Lassen.

Ændret praksis

De nye regler for ibrugtagningen af spor betød, at alt sikkerhedsarbejdet meget hurtigt måtte tilrettelægges og styres på en hel anden måde.

I slutningen af marts 2014 kunne Aarhus Letbane aflevere en ansøgning om ibrugtagningstilladelse til Trafikstyrelsen som en af de første virksomheder, der skulle leve op til de nye vilkår. Her flere måneder senere er alle vilkår i tilladelsen godkendt af Trafikstyrelsen, hvilket gør Aarhus Letbane til en af de 10 første virksomheder i EU, der har fået en 100 % tilladelse efter de nye regler.

- Sikkerhedsreglerne omkring baner er strenge – og det skal de også være. At vi har fået den første tilladelse i hus efter de nye regler er et skulderklap og en anerkendelse af, at vi har en god fornemmelse for sikkerhedsarbejdet. Og det er vigtigt, fordi Aarhus Letbane, som den første letbane i Danmark, er med til at bane vejen for de kommende letbaner i landet, siger Martin Møller-Lassen.

FAKTA

I Danmark er det Trafikstyrelsen som giver tilladelse til at jernbaneinfrastruktur må benyttes. Det sker med en såkaldt ibrugtagningstilladelse.

Når der anlægges ny bane, eller hvis eksisterende bane bygges om kræver det en ny ibrugtagningstilladelse.

Link

Læs mere om ibrugtagningstilladelser hos Trafikstyrelsen