Best Egaadalen Aug2014

STUDIETUR

Bestyrelsen på ’Tour de Letbane’

Bestyrelsen bag anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S drog på 'Tour de Letbane' for ved selvsyn at konstatere, at Aarhus er langt med anlægget af Danmarks første letbane.

Når bestyrelsen for anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S arbejder med Letbanen, sker det som regel siddende i en stol bag et skrivebord fyldt med papirer, en bærbar computer og måske en kop kaffe inden for rækkevidde.

Tirsdag d. 19. august var bestyrelseslokalet og det pæne tøj skiftet ud med en minibus og selvlysende sikkerhedstøj, da bestyrelsen tog på ’Tour de Letbane’ for ved selvsyn at følge med i anlægsarbejdet med Danmarks første letbane. Med ombord var næstformand Lars Hansson, bestyrelsesmedlemmerne Anne-Grete Foss og Christian Merrild samt formand Erik Jespersen (fra venstre mod højre på billedet).

Dagen begyndte med frokost hjemme hos Aarhus Letbanes direktør, Claus Rehfeld Moshøj. Efter en kort status på anlægsarbejdet over maden, fortsatte bestyrelsen til Banegraven i det centrale Aarhus. Her, lige vest for Ringgadebroen, færdigstøbes i disse dage en særlig letbanebro, der sender Letbanen hen over sporgruppe 400.

Broen, der på spektakulær vis løfter Letbanen over seks jernbanespor, sørger for at letbanetog, der kommer fra syd, ender i de rigtige spor på Aarhus Hovedbanegård. I den modsatte retning leder broen letbanetogene til det kommende service og kontrolcenter i den nordlige del af Banegraven, der fungerer som værksted og natparkering for letbanetogene.

Bestyrelsen kunne konstatere, at den 125 meter lange og 6,4 meter brede bro næsten er færdig. Tirsdag 26. august blev der hældt 2.160 ton beton ned over brodækket, og når den er hærdet og træskelettet fjernet, skal der blot monteres skinner og kørestrøm før et af Letbanens største anlægsprojekter er klar til brug.

Lille bro af stor betydning
Fra Banegraven fortsatte Bestyrelsen til en mindre, men ikke mindre vigtig letbanebro. Den løber over åen ved Mindet, hvor den sender Letbanen ind under Aarhus’ nye multimediehus, DOKK1. Med en længde på 30 meter syner broen måske ikke af meget, men da man først skulle fjerne den gamle, nedslidte bro og derefter opføre den nye midt i den fritlagte Aarhus å, er broen ved Mindet et af de mere komplicerede anlægsprojekter for Aarhus Letbane.

Arbejdet er dog forløbet godt, og i uge 36 færdigstøbes broens 11 meter brede og 80 cm tykke betondæk.

Sidste etape for bestyrelsen var en tur omkring Egådalen. Her mellem Skejby og Lisbjerg løfter Letbanen sig over Søftenvej, den fredede Egådal samt Djurslandsmotorvejen på tre broer på i alt 492 meter. Alle broer er færdigstøbte og klar til at få anlagt skinner og kørestrøm.

Stort projekt gør indtryk
”Det har været en forrygende rundtur til nogle af Letbanens største anlægsarbejder. Vi ved godt, at Aarhus Letbane er et enormt projekt, men i dag fik vi virkelig syn for sagen,” lød det begejstret fra et af bestyrelsesmedlemmerne, næstformand Lars Hansson, da ’Tour de Letbane’ var overstået:

”Vi har jo – også i bestyrelsen – arbejdet med Aarhus Letbane gennem længere tid. I dag kunne vi ved selvsyn konstatere, at anlægsarbejdet er langt fremme. Det ser virkelig lovende ud - vi fik et positivt indtryk af et stort projekt, der vil få tilsvarende stor og positiv betydning for Aarhus og omegn,” konkluderede Lars Hansson.

Anlægsselskabets bestyrelse på spadseretur over Egådalen - med en længde på 347 m er den projektets længste bro.Bestyrelsen nåede også forbi broen over Banegraven umiddelbart inden betondækket blev støbt færdig 26 august.Der skal holdes styr på mange ledninger og kabler ved den nye letbanebro ved Mindet og DOKK1...