Traeskelet Juli2014

Anlægsarbejde

Letbanen støber brodækker i Banegraven og ved Mindet

Anlægget af yderligere to broer til letbanen kommer et vigtigt skridt videre, når der i denne uge støbes brodække på broerne i Banegraven og ved Mindet.

Støbningerne foretages af Aarsleff Rail, som er Aarhus Letbanes entreprenør på de to anlægsentrepriser.

Letbanebro i Banegraven

Støbningen af broen i Banegraven finder sted tirsdag 26. august 2014 og varer omkring 18 timer. Der støbes med to betonpumper og otte betonbiler, hvilket kræver 11 betonfolk, som arbejder i toholdsskift.

Broen i Banegraven krydser opstillingssporene i sporgruppe 400 og bliver 125 meter lang og 6,4 meter bred i bunden. Til støbningen af brodækket er brugt cirka 100 tons armering og der skal bruges 2.160 tons beton eller cirka 900 m3.

Støbningen kan ses fra Ringgadebroen.

Letbanebro over Aarhus Å ved Mindet

Støbningen af den nye letbane- og jernbanebro over Aarhus Å ved Mindet og Dokk1 finder sted torsdag 28. august og forventes at vare cirka 10 timer. Der støbes med en betonpumpe og seks betonbiler, hvilket kræver 9 betonfolk.

Broen ved Mindet erstatter den tidligere jernbanebro over Aarhus Å og bliver 30 meter lang, 11 meter bred og 80 centimeter tyk. Der er lagt 1.030 meter kabeltrækrør til installationer i broen og brugt cirka 36 tons armering. Til støbningen af betondækket skal bruges cirka 620 tons beton svarende til cirka 280 m3.

Ingen ekstraordinær støj fra anlægsarbejdet

Støbningen af de to broer giver ingen ekstraordinær støj fra anlægsarbejdet. Til gengæld er det vigtigt, at støbningen finder sted i ét stræk, hvorfor anlægsaktiviteterne i Banegraven bliver længere end normalt.