Lokalplan 978

Værksted

Lokalplan for Letbaneværksted på plads

Aarhus Byråd vedtog onsdag 24. september 2014 lokalplan 978 om Letbanens værksted, kontrolcenter og depot i den nordlige del af banegraven vest for Ringgadebroen.

Lokalplanen omfatter et cirka 4,5 ha stort område og giver mulighed for at bygge på maksimalt 8.500 etagemeter og en garage på maksimalt 8.000 etagemeter. Værkstedsbygning og garage forventes opført i maksimalt 10 meter, hvilket kan give en bygningsvolumen på 165.000 m3. Bebyggelsesprocenten i området er 40 procent.