E12 Stoeb1 11Juni2014 1229

EGÅDALEN

Letbanens længste bro er støbt færdig

Letbanebroen over Egådalen – med 347 meter den største af de i alt otte broer i letbaneprojektet – er støbt færdig.

Tidligt onsdag morgen 11. juni kom de første lastbiler med i alt 1.000 kubikmeter beton, der skulle bruges til at støbe de sidste 95 meter af broen. Torsdag morgen, et døgn og mange lastbilture senere, var arbejdet med at støbe broens 5.000 ton tunge betondæk afsluttet.

Dermed er et af de mest udfordrende anlægsarbejder snart afsluttet på strækningen fra Herredsvej til Randersvej ved Lisbjerg. På mindre end tre kilometer passerer Letbanen på denne strækning Søftenvejen, Egådalen og Djurslandmotorvejen og skal samtidig tage hensyn til det fredede naturområde i Egådalen, der blandt andet er hjemsted for oddere og flagermus.

Løsningen har været at anlægge tre broer og en række dæmninger. En bro på 69 meter over Klokhøjen, en 76 meter lang bro over Djurslandmotorvejen og endelig den 347 meter lange bro over Søftenvejen og Egådalen. Med støbningen af den sidste del af broen over Egådalen, er alle tre broer på strækningen nu færdigstøbt.

”Med færdigstøbningen af broen over Egådalen er vi godt på vej til at afslutte et af de største og mest krævende anlægsarbejer i letbaneprojektet. Selv om vi undervejs har taget særlige hensyn til den fredede natur, blandt andet ved kun at arbejde i bestemte perioder af året og døgnet, holder vi tidsplanen,” siger projektchef Jørgen Hansen fra anlægsselskabet Aarhus Letbane I/S.

Udover et dobbeltspor til Letbanen har alle tre broer plads til en fællessti til cyklister og gående – den såkaldte ’supercykelsti’, der gør det lettere at passere det kuperede terræn over Egådalen. Derfor er alle broerne 15 meter brede, mens der er 12 meter ned til Egåen på det højeste sted.

Siden byggeriet af broen over Egådalen begyndte i juni 2013, er der brugt 4.200 kubikmeter beton og 1.000 tons armeringsstål til at skabe det største enkeltstående bygningsværk i letbaneprojektet. Broen færdiggøres med skinner og kørestrøm i 2015 og 2016.