Rapporter1

Interessenter

Godkendelse af årsrapport

Aarhus Letbane I/S indkalder til ordinært interessentskabsmøde onsdag 9. april 2014 klokken 11.00 - 12.00 på Aarhus Rådhus. På dagsordenen er godkendelse af årsrapport 2013.

Links

Årsrapport 2013

Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde 9. april 2014

Øvrige økonomi- og selskabsdokumenter