Jaegergaardsgade

Aarhus Havn

Jægergårdsgade åbnet for trafik til Aarhus Havn

Aarhus Kommune har åbnet for gennemkørsel mellem Jægergårdsgade og Sydhavnsgade, så trafikanter med ærinder på Mellemarmen eller Filmbyen på Aarhus Havn nu kan køre denne vej.

Åbningen af Jægergårdsgade har dog visse begrænsninger.

Trafikanter kan svinge til venstre fra Jægergårdsgade mod Mellemarmen og Filmbyen. Den modsatte vej er det muligt at svinge til højre fra Sydhavnsgade mod Jægergårdsgade. Der lukkes for alle andre svingbevægelser.

Baggrunden for at åbne Jægergårdsgade i visse svingretninger er fortsat at nedbringe den havnerelaterede trafik på kystvejsstrækningen mest muligt.

 

På kortet ses de nye svingretninger mellem Jægergårdsgade og Sydhavnsgade

Kort Over Aabning Af Jaegergaardsgade