Letbaneførerens udsigt i Stockholm

Letbanefører

Nye krav til førere af letbaner

En bekendtgørelse fra Trafikstyrelsen beskriver rammekrav til kompetencer og helbred hos en letbanefører.

I følge bekendtgørelsen skal den enkelte letbanevirksomhed definere de præcise kompetencekrav og sammensætte et lokalt uddannelsesforløb for letbaneførere, der skal køre letbanen, og for trafikstyringspersonale, der skal sikre at sikkerhedskravene er opfyldt, når letbanen er i drift.

Kravene til letbaneførernes helbred tager udgangspunkt i helbredskravene til kørekørt. Letbanefører, der også er buschauffører, opfylder allerede kravene og skal ikke have en ny helbredsgodkendelse i Trafikstyrelsen. Det samme gælder lokomotivførere, som er i besiddelse af en gyldig helbredsgodkendelse udstedt af Trafikstyrelsen.

Helbredskrav til trafikstyringspersonale læner sig op af Trafikstyrelsens helbredsbekendtgørelse på jernbaneområdet.

Uddannelsen til letbanefører i Aarhus bliver udarbejdet af den kommende operatør af Aarhus Letbane. Hvem der bliver operatør i Aarhus vides tidligst omkring maj 2015, når opgaven har været i EU-udbud.

Bekendtgørelsen om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet træder i kraft pr. 31. juli 2014

Læs mere om

Bekendtgørelsen på trafikstyrelsens hjemmeside

Bekendtgørelse om krav til letbaneførere og trafikstyringspersonale på letbaneområdet på retsinformation

Operatørudbuddet