Togfondendk

Langs med banen

Silkeborg-Aarhus-bane under politisk lup

Togturen mellem Aarhus og Silkeborg tager i dag mellem 43 og 52 minutter. I fremtiden kan rejsetiden blive reduceret til det halve.

Partierne bag Togfonden DK har nemlig afsat fire millioner kroner til at undersøge, om der kan anlægges et direkte spor på strækningen Aarhus-Galten-Silkeborg. Ifølge ordlyden i aftalen vil banen styrke sammenhængskraften i det østjyske område. Planerne om en mulig regionalbane glæder Frank Borch-Olsen (C), 1. viceborgmester i Silkeborg Kommune og medlem af Letbanerådet.

– Som en af kommunerne omkring Aarhus er det væsentligt, at borgerne i Silkeborg har nem adgang til at koble sig på væksten i landets næststørste by. Det gælder både for studerende og for dem, der pendler til Aarhus for at arbejde – og den modsatte vej i øvrigt, konstaterer Frank Borch-Olsen.

Trafikstyrelsen vurderer umiddelbart, at en enkeltsporet bane kan anlægges for 2,6 milliarder kroner. Senest i 2024 skal politikerne tage stilling til projektet og eventuelt igangsætte en VVM-undersøgelse.

Link

Læs aftalen om Togfonden DK

Illustration af grafiker Gert K. Nielsen, Banedanmark

Togfondendk Grafiker Gert K Nielsen (1)