Nye

Langs med banen

Flere skal bo og arbejde nord for Aarhus

I takt med at flere flytter til byerne, bliver behovet for nye boliger og arbejdspladser i Aarhus Kommune større.

Letbanestrækningen skal hjælpe med at styrke mobiliteten – blandt andet i forbindelse med et nyt erhvervsområde i Skejby og i planerne om en helt ny bydel, Nye, ved Elev nord for Aarhus.

Skub i Skejbys erhvervsliv

Aarhus Kommune anlægger en ny erhvervspark i området mellem Tueager og Tangen i Skejby. Det 48.300 kvadratmeter store areal skal huse en række forskellige kontorvirksomheder og et stort rekreativt område.

Erhvervsparken vil danne ramme om en lang række arbejdspladser, og det vil naturligvis øge trykket på områdets vejnet. Derfor er det besluttet, at letbanen standser tæt på erhvervsparkens indgang. Det vil gøre det nemmere for parkens ansatte at komme til og fra arbejde, og det vil reducere trafikken i området.

Ny bydel i Aarhus

Syd for landsbyen Elev i den nordlige del af Aarhus Kommune er der planer om en helt nye bæredygtig bydel, Nye. Byen skal fungere som et selvstændigt miljø, og det stiller krav til den trafikale infrastruktur. Aarhus Byråd har nu godkendt et forslag til et kommuneplantillæg for første etape med omtrent 650 boliger.

Det forventes, at mellem 10.000 og 15.000 borgere på længere sigt vil bo i Nye. Det betyder i princippet op til 2.500 flere bilture om dagen på de omkringliggende veje.

Derfor bliver Nye tænkt ind i letbanestrækningens første etape. Letbanen skal desuden være med til at gøre bydelen til et attraktivt område med direkte forbindelser til blandt andet Skejby og Aarhus Universitet, som skal gøre det lettere for områdets beboere at komme til og fra arbejde.