Hinnerup

Langs med banen

Hinnerup bymidte under forandring

Favrskov Kommune har afsat midler til, at der her i 2014 skal udarbejdes en helhedsplan for Hinnerup midtby.

Bylivet i Hinnerup er lige nu under kraftig udvikling. Der er ikke længere samme efterspørgsel efter butikskvadratmeter i bymidten, men til gengæld oplever byen et øget behov for boligejendomme.

I takt med at bymidten skal gentænkes til at matche fremtidens behov, skal der også inddrages plads til letbanen, som i etape to forlænges fra Lisbjerg til Hinnerup.

Mindre trafikforurening

Den nye letbane vil bringe positive forandringer med sig. I Favrskov Kommune forventer man, at flere i fremtiden lader bilen stå derhjemme, og at det vil smitte positivt af på luftkvaliteten i området. Færre biler vil gøre behovet for parkeringspladser mindre, så det bliver muligt at benytte arealerne til nye byggeprojekter.

I takt med at letbanearbejdet skrider frem, vil Favrskov Kommune afholde åbne borgermøder med mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til projektet.

Læs mere om planerne for Hinnerup midtby