Langs med banen

Hinnerup bymidte under forandring

Favrskov Kommune har afsat midler til, at der her i 2014 skal udarbejdes en helhedsplan for Hinnerup midtby.

Bylivet i Hinnerup er lige nu under kraftig udvikling. Der er ikke længere samme efterspørgsel efter butikskvadratmeter i bymidten, men til gengæld oplever byen et øget behov for boligejendomme.

I takt med at bymidten skal gentænkes til at matche fremtidens behov, skal der også inddrages plads til letbanen, som i etape to forlænges fra Lisbjerg til Hinnerup.

Mindre trafikforurening

Den nye letbane vil bringe positive forandringer med sig. I Favrskov Kommune forventer man, at flere i fremtiden lader bilen stå derhjemme, og at det vil smitte positivt af på luftkvaliteten i området. Færre biler vil gøre behovet for parkeringspladser mindre, så det bliver muligt at benytte arealerne til nye byggeprojekter.

I takt med at letbanearbejdet skrider frem, vil Favrskov Kommune afholde åbne borgermøder med mulighed for at drøfte og stille spørgsmål til projektet.

Læs mere om planerne for Hinnerup midtby

Spørgsmål

Læs de oftest stillede spørgsmål om Letbanen - og svarene herpå.

Nyheder

Følg med i aktuelle nyheder om letbaneprojektet.

Kontakt

Spørgsmål og kommentarer til Letbanen er velkomne.

Arkiv

Hvornår var det nu det var? Søg tilbage i Letbanens arkiver.