Grenaahavn

Langs med banen

Letbane til Grenaa Havn er stadig en mulighed

Muligheden for at forlænge Letbanen fra Grenaa Station til Crone på Grenaa Havn er stadig åben.

Det slog et politisk flertal i Norddjurs Kommune fast på kommunalbestyrelsens møde i september. Norddjurs Kommune har ifølge Lov om Aarhus Letbane mulighed for at tilkøbe en forlængelse af Letbanen. Beslutningen skal træffes inden sommeren 2016, hvis den skal med i den nuværende option. Alternativt kan forlængelsen etableres senere i et selvstændigt udbud.

På kommunalbestyrelsesmødet i september fik politikerne en orientering om anlægsøkonomien og drøftede samtidig mulighederne for at styrke den kollektive trafik mellem Djursland og Aarhus.

Læs mere i indstillingen til kommunalbestyrelsen (pkt. 15)
Følg debatten på video fra mødet (pkt 15)