Operator Stockholm

Langs med banen

Driftsudbud rykker nærmere

Et bredt spænd af daglige driftsopgaver følger med, op til og efter letbanen ruller ud på sporene. Der skal være uddannede førere til at køre letbanen, der skal være medarbejdere til at stå for den daglige rengøring og klargøring, trafikken skal styres, så den forløber glat, og administrationsopgaver skal løses.

Alle de nævnte opgaver er omfattet af udbuddet om driften af Aarhus Letbane, som Midttrafik i 2014 og 2015 afvikler på vegne af Aarhus Letbane Drift I/S. Formålet er at udvælge den operatør, der skal varetage driften.

Udbuddet forløber i tre trin:

1) Medio april 2014 forventer Midttrafik at offentliggøre prækvalifikationsmaterialet. Herefter kan virksomheder med den rette finansielle, økonomiske, tekniske og faglige formåen ansøge om prækvalifikation.

2) Medio 2014 forventes de prækvalificerede virksomheder at modtage selve udbudsmaterialet.

3) Efter en tilbuds- og forhandlingsperiode vil kontrakten med den valgte operatør efter planen blive indgået i løbet af første halvår 2015.

Når kontrakten er indgået, følger en grundig forberedelsesfase, hvor operatøren blandt andet skal sørge for, at alle myndighedsgodkendelser og tilladelser falder på plads. Desuden skal operatøren i samarbejde med Aarhus Letbane I/S og leverandøren af letbanen deltage i prøvedriften, så alt er testet og klar til letbanens debut.