Minibus

Langs med banen

Lad minibussen køre dig til letbanen i Grenaa

Norddjurs Kommune vælger nye veje for at sikre borgerne optimal adgang til Letbanen. Kommunen har planer om at erstatte den nuværende bybus i Grenaa med to-tre mere miljøvenlige minibusser. Pointen er, at bustiderne skal passe til Letbanens halvtimesdrift til og fra stationen i Grenaa.

Trafikstyrelsen har netop tildelt Norddjurs Kommune knap 2,4 millioner kroner fra udviklingspuljen. Planen er, at kommunen selv skal investere en tilsvarende sum i projektet, så det samlede budget på 4,7 millioner kroner.

I følge projektet skal én minibus med plads til 17-20 rejsende fra begyndelsen af 2015 supplere den eksisterende bybus. Senere følger så endnu en minibus – og måske en tredje til betjening af turister.

Uden for de daglige pendlerperioder vil den ene minibus blive brugt til læge- og handicapkørsel, mens den anden skal bruges som bybus-teletaxa omkring centrum af Grenaa.

Link

Se hvem der modtager midler fra Trafikstyrelsens udviklingspulje